BİLDİRİLER

ANA SAYFA BİLDİRİLER
BİLDİRİ KİTABI İÇİN TIKLAYINIZ
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI

 

POSTER BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

Poster Bildiri Birincilik Ödülü:

- Deprem Sonrası Baş Dönmesi ve Dengesizlik Hissi: Fobik Postüral Vertigo

Sorumlu Yazar: Nil Gizem EYREKKAYA

 

Poster Bildiri İkincilik Ödülü:

- Sanayi Bölgesinde Çalışan Bireylerde Denge Şikayetinin Değerlendirilmesi

Sorumlu Yazar: Selda TAŞ

 

Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü:

- 65 Yaş Üstü Bireylerde Düşme Korkusunun İncelenmesi

Sorumlu Yazar: Helin ÖZBAY

 

SÖZLÜ BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

Sözel Bildiri Birincilik Ödülü:

- Vestibüler Migren Hastalarında Videonistagmografi Bulgularının Değerlendirilmesi: Preliminer Çalışma

Sorumlu Yazar: Büşra Ümame ŞAHİN

 

Sözel Bildiri İkincilik Ödülü:

- Tek Taraflı Vestibüler Zayıflığı Olan Hastalarda Kalorik Test Değerlendirme Parametreleri Arasındaki İlişkinin Tanısal Önemi

Sorumlu Yazar: Deniz Uğur CENGİZ

 
Bildiri Gönderim Kuralları

Bildiri Kabulü için sadece aşağıdaki içeriklere sahip bildiriler değerlendirmeye alınacaktır.

• Vestibuler Sistem,
• Baş Dönmesi ve Denge Problemleri ile ilgili konular
• Odyoloji
• Otoloji
• Nöroloji
• Nöroşirurji
• Fizyoterapi
• Psikiyatri
• Psikoloji

Sözel bildirilerin video sunumu şeklinde yapılacaktır. Sisteme tam metin yüklemesi yapılacaktır. 1 Aralık 2023 tarihinde bildiri gönderimi sona erecek ve değerlendirme süreci başlayacaktır. Kabul edilen bildirilerin videolarını en geç 5 Aralık 2023 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Bildiriler kongre web sitesi üzerinden gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e- mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Kongrede bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.  Bildiri özetinde yer alan yazarlardan en az birinin kongreye kayıt yaptırması zorunludur. Sadece kayıt yaptırmış olan yazarların sunumları programa ve özet kitabına dahil edilecektir.  Kongrede aşağıdaki bildiri kategorileri olacaktır.

• Sözel Bildiri
• Poster Bildiri

Bildiri sahiplerine "Bildiriniz Sisteme Girilmiştir" şeklinde e-posta otomatik olarak gönderilecektir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir. Bildiri kabul yazısı gönderildikten sonra sunumların geri çekilmesi mümkün değildir. Sunumu kabul edilen ancak sunulmayan sözlü bildiri sahiplerinin, geçerli gerekçelerini belgeleyememeleri halinde bir sonraki kongrede değerlendirme için yollayacakları sunumları kabul edilmeyecektir.

Metin hatasız olarak yazılmalı ve sisteme yüklenmeden önce kontrolü yapılmalıdır. Sisteme yüklenen metinler düzeltme yapılmadan bildiri kitapçığında yer alacaktır. Kongrede sunulacak bildiriler, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir.

 

Bildiri Bölüm Başlıkları

• Amaç, Materyal ve Metot, Bulgular, Sonuç, Referanslar

 

Bildiri Yazım Kuralları

Bildirinin başlığı çalışmayı yansıtacak en kısa şekilde verilmelidir. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. Tüm yazarların tam isimleri (ad ve soyad olarak), bölüm ve kurumları ilgili bölümlere açık şekilde yazılmalıdır. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Akademik unvan kullanılmamalıdır. Etik konularda sorumluluk yazarlara aittir.

Örnek;
AD SOYAD
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, ....... Anabilim Dalı, İzmir

Bildiri tam metninin en fazla 2500 kelimeden oluşması gerekmektedir. (Başlık, konuşmacı ve kurum isimleri, tablodaki kelimeler bu sınırlamaya dahildir.)

 

Kongre web sitesindeki online bildiri kısmından gönderme ile ilgili aşamaları dikkatlice okumanızı ve bildiri gönderme ile ilgili sorularınız için gaziodyoloji@flaptour.com.tr adresiyle iletişim kurulmasını rica ederiz.